חידון לפרשת כי תישא תשס"ח

חידון תורה ממרום לפרשת כי תשא תשס''ח

עזרא מרום ו18/02/2008

חידון לפרשת כי תישא תשס"ח

שאלות

1. מה משמעות השם "סיני"?

2. אלו שמות נוספים ידועים לך למדבר סיני?

3. איזה כינוי ניתן בתורה לתרומת מחצית השקל?.

4. אני בהמה המוזכרת בפרשה. קפד זנבי ותקבל ענק תנ"כי. מי אני ?

5. "ויאמר ד' אל משה קח לך סמים".כמה סממני קטורת נאמרו למשה בסיני לפי רש"י?

6. "נטף ושחלת וחלבנה". א.מהי חלבנה ? ב. מדוע נכללה בין סממני הקטורת ?

7. הוא- מסממני הקטורת, היא-משתמשים בה בהבדלה. מי אני?

8. על בצלאל נאמר "ואמלא אותו ברוח חכמה בינה ודעת". הסבר את ההבדל בין 3 ביטויים אלה ?

9. הוא-ראשון לסממנים, היא- מזור למכאובים. זהה אותי.

10. על בצלאל נאמר: "ואמלא אותו רוח אלוקים ". א. באיזה עוד פסוק בתורה נזכר הביטוי" רוח אלוקים" ? ב. על מי נאמר בתורה "איש אשר רוח בו" ?

11. על השבת נאמר "אות היא לעולם". ציין עוד 2 מצוות שנקראו בשם אות.


 12. "וביום השביעי שבת שבתון " . מה לומד רש"י מכפילות הלשון הזו ?

13. "שני לוחות העדות לוחות אבן כתובים באצבע אלוקים ". היכן עוד נזכר הביטוי "אצבע אלוקים" בתורה ?

14. בקשר למה מוזכרים בפרשתנו הביטויים: א. מסכה ב. מסווה

15. הוא מסממני הקטורת, היא מעופפת. מי אנו ?

תשובות

1 . סיני= שממנו ירדה שנאה לאומות העולם וגם הר שבו נעשו ניסים לישראל (שבת פ"ט)

2. לפי הגמ' שבת דף פ"ט : צין,פארן, קדמות,חורב.

3. כסף הכיפורים

4. עגל, עג.

5 . 11 סממנים יש בקטורת

6. א. חלבנה= בושם שריחו רע ב. ללמדנו שצריכים לצרף בתפילותינו גם את פושעי ישראל.

7. ציפורן

8. חכמה- אדם לומד מאחרים , תבונה- לומד מעצמו מתוך דברים שלמד דעת- רוח הקודש. ראשי תיבות חב"ד.

9. צרי

10 א. בתחילת ספר בראשית נאמר: "ורוח אלוקים מרחפת על פני המים" ב. יהושע בן- נון (במדבר ,כ"ז 18)

11. א. תפילין "וקשרתם לאות על ידך" (דברים, ו 8 ) ב. ברית מילה "ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם " (בראשית, י"ז 11 )

12. ללמד שאסור בכל מלאכה אפילו אוכל נפש.

13. במכת הכינים אמרו החרטומים לפרעה "אצבע אלוקים היא "

14. א. בקשר לעגל "ויעשהו עגל מסכה " (ל"ב 4) ב. על משה נאמר: ויתן על פניו מסוה" (ל"ד,33)

15. ציפורן וציפור

לעילוי נשמת ישראל מרדכי הכהן בן ישעיהו לייב ז"ל במלאת שלושים יום לפטירתו ממייסדי קיבוץ חפץ-חיים עסק בצרכי ציבור באמונה,נקי כפיים ובר לבב כהן שפדה הרבה בכורים ימליץ יושר על כל משפחתו העניפה
ת.נ.צ.ב.ה

+ הוסף תגובה לכתבה    גירסה להדפסה    שלח לחבר

תגובות הגולשים

    לא קיימות תגובות לכתבה.

Fatal error: Call to undefined function: json_decode() in /home/virtual/datili/public_html/main/functions.php on line 49