חידון לפרשת עקב תשס"ח

חידון תורה ממרום לפרשת עקב תשס"ח

עזרא מרום ו21/08/2008

שאלות

 

1.  איזו ברכה נפוצה מאד מקורה בפרשתנו  ? 

2.  "וברך... שגר אלפיך ועשתרות צאנך" ציין 3 פירושים למילה עשתרות.

3.  בפרשתינו נאמר: "ברוך תהיה מכל העמים" מי בתורה נתברך: "יעבדוך עמים"?

4.  איזו הלכה נדרשת מהפסוק: "ואכלת ושבעת וברכת " ?

5.  "וגם את הצרעה ישלח ה' א'" . מה היו הפעולות שגרמה הצרעה ? (רש'י).
            
6.  א. מאיזה פסוק לומד רש"י את הכלל: "המצווה נקראת על שם גומרה".
     ב. תן דוגמה לכך.

7.   "שמלתך לא בלתה מעליך" ציין 2 ניסים שגרמו לכך.                                 

8.   בפרשתנו מוזכרת ברכת המזון: "ואכלת ושבעת וברכת" על מי נתקנה ברכת הטוב והמיטיב? (רש"י)

9.  אילו סוגי מזיקים נמצאים במדבר?

10.  בפרשתינו נאמר: "זכור אל תשכח את אשר הקצפת את ה' א' במדבר" על עוד איזו מצווה בתורה נאמר בטוי דומה?

11. " ואתנפל לפני ה' כראשונה ארבעים יום "; כמה פעמים עלה משה למרום? (רש'י).

12. מדוע נסמכה מיתת אהרון לשבירת הלוחות? (רש'י)

13. מה המקור לדברי רבותינו : " הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים"?(רש"י)

14. כיצד נקרא הגשם: א. הראשון  ב. האחרון. ?

15. "פחדכם ומוראכם יתן ה' א' על פני כל הארץ" הסבר מה ההבדל בין פחד למורא? (רש'י)
  

 

 

 

 

 

תשובות

1. ברכת המזון.

2.  עשתרות = א. מבחר הצאן  ב. עדרי הצאן  ג. צאן שמעשירות את בעליהן

3. יצחק ברך את יעקב: "ויתן לך א' מטל השמים ומשמני הארץ...יעבדוך עמים".

4. ההלכה: ברכת המזון נאמרת בישיבה, המילה" שבעת"  נדרשת= שב  עת (ברכת)

5.  הצרעה זרקה בהם מרה, וסימאה את עיניהם.

6 .  מהפסוק: א. "כל המצוה אשר אנכי מצווך היום תשמרון לעשות". ב. בני ישראל קברו את  עצמות יוסף ונחשב להם כאילו הם הם העלו את ארונו של יוסף מהים.

7. א. ענני הכבוד היו מגהצים את הבגדים.  ב. הבגדים היו גדלים יחד עם הגוף.

8. על הרוגי בית"ר שהובאו לקבורה.

9. נחש, שרף ועקרב (ח' 15).

10.  "זכור את אשר עשה לך עמלק "אל תשכח""

11.  3 פעמים.

12. ללמדנו שקשה מיתתם של צדיקים לפני הקב"ה כיום שנשברו הלוחות. 

13. מהפסוק: "ועתה מה ה' א' שואל מעמך כי אם ליראה את ה' א' " .(י',12.)

14. א. יורה ב. מלקוש.

15. פחד - מתייחס לקרובים אשר בא עליהם פתאום. מורא = על הרחוקים, דאגה  שיקרה משהו"

+ הוסף תגובה לכתבה    גירסה להדפסה    שלח לחבר

תגובות הגולשים

    לא קיימות תגובות לכתבה.

Fatal error: Call to undefined function: json_decode() in /home/virtual/datili/public_html/main/functions.php on line 49