פרשת ''ויצא'':הכל התחיל מערימת אבנים

למה יעקב אבינו שכב בהר הבית?מה המשמעות של שמות ירושלים: לוז ובית-אל?

שמואל בן חמו ו29/11/2009

(צילום: שמואל בן חמו)

פרשת ויצא מציגה את ראשית דרכו של יעקב אבינו כאחד האבות של עם ישראל: הבחיר שבאבות. ממנו השבטים נולדו ובשמו אנחנו נקראים ישראל.

אחד הדברים המאפיינים את יעקב אבינו, הוא הקשר להר המוריה ובית המקדש. לאחר בריחתו מפני עשו, הוא מגיע להר ה' כדי להתפלל בו, כמו שעשו אבותיו לפני כן.

הוא עושה יותר מאשר תפילה במקום קדוש, אלא הוא עושה מעשה של ממש: הוא התחיל לבנות את בית המקדש והניח את אבן הפינה.

יעקב אבינו מקים מצבה במקום המיועד לקודש הקדשים. הוא מחבר שתים עשרה אבנים וסך עליהם שמן. כמו שכתוב: וישם אתה מצבה ויצק שמן על ראשה (בראשית כח,יח).

המדרש רבנו בחיי, מפרש שעצם פעולת יציקת השמן על המצבה שווה למעשה של הקרבת הקרבנות.

"יציקת השמן או ניסוך היין על מצבה כהקרבת קרבן על המזבח" (מדרש רבנו בחיי בראשית כח,יח) .

יעקב אבינו שונה משאר האבות בהתנהגותו כלפי הר הבית. הוא הראשון שמתייחס להר ה' כאל בית של ממש, מתוך ידיעה שבית המקדש מפואר עתיד להבנות במקום הזה.

יעקב אבינו רואה את הנולד, ועושה מעשה כדי להקל על צאצאיו את מלאכת בנית בית המקדש. בעקבות זה דוד המלך בספר תהילים מכנה את בית המקדש: בית אלקי יעקב.

כמו שמובא בתלמוד הבבלי במסכת פסחים:" ואמר רבי אלעזר מאי דכתיב והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלקי יעקב וגו' אלהי יעקב ולא אלהי אברהם ויצחק אלא לא כאברהם שכתוב בו הר שנאמר אשר יאמר היום בהר ה' יראה ולא כיצחק שכתוב בו שדה שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה אלא כיעקב שקראו בית שנאמר ויקרא את שם המקום ההוא בית  אל"  (מסכת פסחים דף פח/א).

יעקב אבינו מגלה לעם ישראל את משמעות בית המקדש: זה השורש והעצמיות שלנו, ויחד עם זאת בית המקדש הוא התכלית של ישראל והעולם כולו.

התורה מביאה לנו סריקה היסטורית ומפרטת את השם הקודם של ירושלים והר הבית. כמו שכתוב: ויקרא את שם המקום ההוא בית-אל ואולם לוז שם העיר לראשונה (בראשית כח,יט).

בית-אל:  בית ה', בא כנגד בית המקדש העתיד להבנות במקום הזה.

לוז: רומז לראשית הבריאה והמקום שממנו הכל התחיל. לוז הוא עצם מעמוד השדרה שאינו מתכלה לאחר המוות. מהעצם הזה הקב"ה יפיח את רוחו ויחיה את המתים.

בית המקדש וירושלים הינם השורש שממנו נבנה העולם, ומאבן השתייה הוא התחדש והשתכלל. (ראה מדרש רבנו בחיי בראשית כח,יט).

התלמוד בבלי מביא מחלוקת תנאים בענין, שורש העולם: " ושתיה היתה נקראת:  תנא שממנה הושתת העולם תנן כמאן דאמר מציון נברא העולם דתניא רבי אליעזר אומר עולם מאמצעיתו נברא שנאמר (איוב לח) בצקת עפר למוצק ורגבים ידובקו ...... רבי יצחק <נפחא> אמר אבן ירה הקב"ה בים ממנו נשתת העולם שנאמר (איוב לח) על מה אדניה הטבעו או מי ירה אבן פנתה וחכמים אומרים מציון נברא שנאמר (תהילים נ) מזמור לאסף אל אלהים ה' ואומר מציון מכלל יפי ממנו מוכלל יפיו של עולם" (מסכת יומא דף נד/ב).

למרות הדברים הגבוהים שהובאו לעיל, יעקב אבינו מביא אותם לדבר מוחשי ומעשי, כמו הקמת מצבה. בנוסף לכך הוא מכנה את המקום בית-אל וישן שם.

זאת אומרת שהוא הפך את בית ה' לבית הפרטי שלו ושל ישראל.

זה מה שניתן ללמוד מהביקור הראשון של יעקב אבינו שעלה להר הבית.

עלינו ללכת בעקבות הבחיר שבאבות-יעקב אבינו, ולעלות בטהרה להר הבית ולהפוך את המקום ראוי להקרבת קרבנות.

בנוסף לכך, עלינו להזמין את השכינה באמצעות בנית בית המקדש השלישי. כך נהפוך את מקום המקדש לבית, של הקב"ה ושל עם ישראל בב"א.

הגיליון מוקדש לרפואתו השלמה של אפרים בן גיטל

סרטים של המחבר על בית המקדש WWW.BEITHAMIKDASH.TV

+ הוסף תגובה לכתבה    גירסה להדפסה    שלח לחבר

תגובות הגולשים

    לא קיימות תגובות לכתבה.

Fatal error: Call to undefined function: json_decode() in /home/virtual/datili/public_html/main/functions.php on line 49