הצגה אנטישמית, אנטי ציונית ואנטי צהלית

פנייתו של חיים יואבי רבינוביץ למנהל תיאטרון הקאמרי בנושא ההצגה האנטישמית חברון.

חיים יואבי רבינוביץ ו07/09/2007

לכבוד נועם סמל - מנהל עומרי ניצן - מנהל אמנותי תיאטרון הקאמרי

ג. א. נ.,

הנדון: חברון - הצגה אנטישמית, אנטי ציונית ואנטי צהלית סימוכין: מכתבכם אליי מיום 12.8.07

בשל שהות בחו"ל, לא יכולתי לענות מייד, על מכתבכם הנ"ל.

כאשר חברי ואני הפגננו נגד ההצגה "חברון" ליד אולם אריסון, ניגש אלינו אחד השחקנים המרכזיים בהצגה ואמר: "אני עמכם אתם צודקים, אבל לי אסור לדבר, אני מתפרנס מזה". האם זה לא מזכיר, אירועים מהשלטון הבלשביקי, בימי סטאלין, ברוסיה הקומוניסטית.

הסופר משה שמיר כתב בשעתו את הספר "הוא הלך השדות", והמחזה על יסוד סיפרו זה, היה בשנות ה- 50, להיט ענק בתיאטרון, נדמה לי שזה היה בתיאטרון הקאמרי, וגיבור המחזה "אורי", היה אז גיבור התרבות של אותה עת. אותו משה שמיר שהיה חניך השומר הצעיר, אומר בראיון למעריב בשנת 2001, כדלקמן:

" אני חושב שאורי יושב היום בהתנחלויות, אלה הם הקיבוצים של ימינו. מה שהקיבוצים עשו בשנות השלושים והארבעים, עושות היום ההתנחלויות. הזמן נשאר אותו הזמן. אין שום שינוי. אנחנו באותה סכנה. היינו במאורעות תרפ"ט ועכשיו אנחנו במאורעות תשס"א. תוקפים אותנו, שורפים את השדות שלנו, הורגים את ילדינו, מפוצצים אותנו, הם השתכללו, אנחנו השתכללנו, אבל זאת אותה מלחמה ... מה שכואב הוא שבמקביל לטרור הערבי פלסטיני מבחוץ, נעשית הריסת מדינת היהודים מבפנים. יש אצלנו טרור פנימי שהורס את עקרונות הציוניות, את שיתוף הגורל היהודי הכלל עולמי, את האחריות שלנו לגבי מה שנעשה בעבר במדינת ישראל ואת זכותנו על ארץ ישראל בארץ אבותינו. עוסקים בזה יומם ולילה בספרות, בקולנוע, בתיאטרון, יש עיתונים שמוקדשים כמעט רק לזה. היהודי אשר נלחם על חייו, היהודי אשר מצליח לפי שעה להילחם על חייו ומכה את רוצחיו מואשם בזה שהוא הורג, רוצח, כובש, מדכא את אלה שאלמלא עשה מה שעשה, היו משמידים אותו ". ההדגשות באחריותי האישית

 

- 2 -

לפני כ- 70 שנה ב- 1.5.36, פרסם ברל כצנלסון, המנהיג והאידיאולוג של מפא"י (גלגולה הקודם של מפלגת העבודה) מאמר בעיתון הפועלים "דבר", והוא כותב בין השאר:

" היש עם בעמים, אשר בניו הגיעו לסילוף כזה, שכלי ונפשי, שכל מה שעושה עמם, כל יצירתו וכל ייסוריו, הם בזויים ושנואים, וכל מה שעושה אויב עמם, כל שוד וכל רצח וכל אונס, ממלא את לבם, רגש הערצה והתמכרות ? וכאן בארץ ישראל נדבקו בו חיידקים של שנאה לעצמו, עד כדי כך שיראה את הגאולה בנאצים הפלשתינים, שהצליחו לרכז כאן בארץ את האנטישמיות הזואלוגית של אירופה, עם תאוות הפגיון שבמזרח".

כל מילה בסלע וכל משפט מתאים למציאות של ימינו. אם יש את נפשך לראות, הגשמה מלאה של ניתוח פסיכולוגי זה, שנכתב ע"י מנהיג השמאל הציוני, קרא את ספרו של אברהם בורג. מי שחפץ לראות, "סילוף שכלי ונפשי" של חלק מעם ישראל, ילך לראות את ההצגה חברון" בתאטרון הקאמרי-הבימה.

אכן "מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו".

בקישניב נרצחו 47 יהודים, וביאליק כתב את "על השחיטה" ו-"בעיר ההרגה", אשר נלמדו במשך עשרות שנים בבתי הספר. הסכמי אוסלו הביאו עד כה 1,500 נרצחים, שהתפוצצו באוטובוסים, בבתי קפה וברחובות העיר. לא ראינו אפילו הצגה אחת שתתאר את ארועי הזוועה. לא ראינו הצגה אחת שתתאר את ילדי שדרות, שמרטיבים תחת מטר הקאסמים, אחר גירוש יהודי גוש קטיף ושריפת הישובים שם.

התרגלנו כבר שהתיאטרון הישראלי מקדם את השמאל, אבל להציג את חיילי צה"ל כקלגסים חסרי לב ומצפון. לתאר כסדיסטים אטומים, את הבחורים הנפלאים, שמסכנים נפשם, כדי שאוטובוסים, לא יתפוצצו בתיאטרון הקאמרי, זה לא שמאלנות, זה אנטישמיות אנטי ציונית.

הציטוטים במכתבכם מדברי ה"מבקרים" על ההצגה חברון, אינם מרשימים, כיוון שמדובר באותם "מבקרים" שמשבחים כל מצגת אנטי ישראלית, אנטי ציונית ואנטי יהודית. אבל שבחים אלה הם כאין וכאפס, לעומת השבחים שההצגה תקבל, מהאינטישמים והאנטי ישראלים ברחבי העולם.

ראיתי את ההצגה חברון וכחובב תיאטרון זה עשרות שנים, אני יכול לומר ב"עדינות": "אפילו בקאמרי כבר ראיתי הצגות טובות יותר". אבל, אי אפשר לדרוש מהצגה שהיא תשדיר שירות, לארגוני הרצח הפלשטינאים, להיות אמנות במיטבה. הצגה שנועדה לעורר אנטישמיות בלונדון ובברלין, וודאי אינה יכולה להיות תרבות של ממש. הצגת תעמולה מגמתית, שמטרתה להקל על המצפון הגרמני, בגין רצח מליון וחצי ילדים יהודיים בשואה, אין לצפות ממנה, שתהיה גם הצגה אמנותית.

 

- 3 -

אין ספק שהביקורת והתשואות שההצגה תקבל בלונדון, יעלו על התשואות של ה"מבקרים" בישראל. והביקורות הנלהבות שההצגה תקבל בגרמניה, מגלוחי הראש ושותפיהם, וודאי יעלו על אלה בלונדון, כיוון שההצגה תקל על המצפון של עם המרצחים הגרמני. אבל, יעלו על כולם, השבחים, המחמאות והתשואות שתקבלו מטהרן, השבחים והתרעות מלונדון ומברלין, ממש יתגמדו, מול התשואות של אנשי אחמדניג'אד.

במאבק הדמים של עם ישראל, על עצם קיומו כמדינה יהודית בארץ ישראל, אתם התייצבתם באופן ברור בצד השני. ואתם אינכם יריב פוליטי, אתם פשוט חסידי האויב. אני מנוי הן בהבימה והן בקאמרי, אבל מהיום כף רגלי לא תדרוך עוד, בתיאטרון שלכם ולא בהבימה, כל עוד ההנהלות הנוכחיות ימשיכו לכהן. אני אעשה כל מאמץ, בכוחותיי הדלים, לנתק אתכם, ככל האפשר, מצינור הכספי הצבורי, של משלם המיסים הישראלי. אני מקווה לשכנע את הממונים על השיבר הכספי, כי תוכלו בנקל לשאוב כספים רבים מהאיחוד האירופי שתומך בכל פעילות אנטי יהודית, תוכלו וודאי לקבל מימון רב מקרנות אנטי ישראליות בגרמניה, וכן יוכלו וודאי לזרום לקופתכם כספים, מתקציב התעמולה של החאמס, ומכספי הנפט האירני, כי אותם אתם משרתים בנאמנות.

אבל, יורשה לי לסיים בנימה אופטימית. אם משטר התרבות, התעמולה ושטיפת המוח הבולשביקי בברית מועצת התמוטט, גם המשטר הבולשביקי בתרבות הישראלית, לא יחזיק מעמד לאורך ימים. ואני מבסס את אמונתי על הגורם הדמוגרפי.

לאורית שטרוק בחברון יש 11 ילדים, לנועם ארנון מחברון יש 8 ילדים, כמה ילדים יהיו למחזאי חברון, תמיר גרינברג ?

זאת ועוד, הילדים הגדלים בחברון יחיו בארץ ישראל, מה שלא בטוח, לגבי בניכם ונכדיהם של אלה שנהנים להשפיל את צה"ל, את תושבי חברון וכל יהודי מדינת ישראל. אגב, גרינברג הינו מתנחל אמיתי. הוא גר וחי בשטח הכבוש של יפו, ואילו תושבי חברון הם רק מתנחלים "מתחזים", כיוון שהם גרים על אדמה בבעלות יהודית מזה דורי דורות.

אני מצרף לכם את צילום השלטים, שהופיעו בהפגנה שלנו, לדיראון עולם לתיאטרון שלכם.

בכבוד רב,

חיים יואבי רבינוביץ אזרח פשוט

+ הוסף תגובה לכתבה    גירסה להדפסה    שלח לחבר

תגובות הגולשים

    לא קיימות תגובות לכתבה.

Fatal error: Call to undefined function: json_decode() in /home/virtual/datili/public_html/main/functions.php on line 49