שליחת הכתבה פרס יוזם תוכנית להוצאת הציבור החרדי ממעגל העוני לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: