שליחת הכתבה המ״ם הרביעית של נתניהו לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: