שליחת הכתבה שרת המשפטים בכנס פתיחת שנת המשפט:מערכת המשפט חולה במשפטטת''. לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: