שליחת הכתבה 335,000 תלמידים החלו הבוקר את לימודיהם במוסדות החמ"ד השונים ברחבי הארץ לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: