שליחת הכתבה אורחי הכבוד בהכנסת ספר התורה - החובשים שהצילו את חייו של התורם לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: