ארגון ''קולך'' יוצא למאבק נגד ההפרדה בין נשים לגברים באוטובוסים

רחל קרן יו''ר קולך:''מדובר במעשה קיצוני של אפליה, דיכוי והשפלה, המתהדר באצטלה של כשרות 'למהדרין' ושל 'תוספת קדושה', ללא כל בסיס הלכתי''

עמיעד טאוב 11/03/2008

ארגון הנשים ''קולך'' יצא היום בקריאה לציבור ולחברי הכנסת לצאת למאבק כנגד ההפרדה בין נשים וגברים בקווי התחבורה הציבורית בארץ.

במכתב ששלחה רחל קרן יו''ר הארגון לחברי הכנסת היא כותבת:''אני מבקשת להזמינך להצטרף למאבק של ארגוננו, לצדם של ארגונים רבים נוספים, כנגד הנוהג הפסול שהחל להתפשט בקווי התחבורה הציבורית בארץ (בקווים עירוניים ובין-עירוניים) - הפרדת גברים ונשים וכפיה על הנשים לשבת בחלקו האחורי של האוטובוס''.

''מדובר במעשה קיצוני של אפליה, דיכוי והשפלה, המתהדר באצטלה של כשרות 'למהדרין' ושל 'תוספת קדושה', ללא כל בסיס הלכתי. אנו, ארגון נשים דתיות, רואות עצמנו מחויבות להלכה החוששת ל'כבוד הבריות' ובכלל זה לכבודן של נשים, כדברי חכמים "גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה". לא לחנם השוו חכמי ישראל בין השפלה לבין שפיכות דמים וקבעו כי "נוח לו לאדם שיפול לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים".

במכתבה מפרטת קרן כי על פי נתונים דהגיעו לידיה בכמה מן הקווים שמפעילה חברת אגד מתבצעת הלכה למעשה הפרדה בין גברים לנשים, באופן בו הנשים מתבקשות לשבת בחלק האחורי של האוטובוס ולהשאיר את החלק הקדמי לגברים בלבד, מסיבות של צניעות. מה שמקשה מאד על נשים, בעיקר אלה המטופלות בילדים ובשקיות של קניות, הן מבחינה טכנית והן מבחינת תחושת ההשפלה הכרוכה בכך.

קרן אף מתייחסת לנשים החרדיות הסובלות מהסידור הכפוי:''אנו מתרשמות שתחושה זו חוצה מגזרים והיא גם נחלתן של חלק גדול מן הנשים החרדיות הנוסעות באוטובוסים אלה (על אף שאלה מורגלות להיכנע ללחצים חברתיים מסוג זה). כאשר מתנגדות נשים לסידור זה, הן זוכות למטר קללות והשפלות ולעתים מתפתחים העניינים גם לתקיפה פיזית. נהגי אגד ככלל אינם מתערבים, אפילו במקרים קיצוניים''.

עוד טוענת קרן כי מבחינה משפטית אין בנמצא הסדר משפטי או תקנות של משרד התחבורה המאפשרות לחברת אגד להגדיר אוטובוסים בין-עירוניים מסוימים כקוים בהם מתבצעת הפרדה בין גברים לנשים ולכן סביר להניח שהסדר שכזה ייחשב לבלתי חוקי. האוטובוסים המדוברים גם אינם נושאים שלטים המגדירים אותם כאוטובוסים בהם מתבצעת הפרדה מגדרית.

יצויין כי תנועת קולך מתנגדת גם לעתירת המרכז לפלורליזם לבג"ץ בתביעה להקים ועדה שתדון בהסדרים לגבי אוטובוסים כאלו.

לדעת הארגון אין לדון בהסדרים כאלה ואחרים אלא להתנגד נחרצות לכל הסדר כזה!
''לחברה ציבורית כ"אגד" אסור, עקרונית, לתת יד לאפליה זו המהווה מעין הנהגת "אפרטהייד" בתוככי מדינת ישראל, כל אדם זכאי לנסוע בתחבורה ציבורית באופן חופשי כפי שנראה לו. אי מימוש הזכות הזו פותח פתח למה שעלול לארוב לנו מעבר לפינה - ה'הסדר' הבא, שבו יאלצו ערבים, 'גויים' וכו' לשבת במקומות נבדלים, ואף תיאסר עליהם הנסיעה כלל'' אמרה קרן.