המ״ם הרביעית של נתניהו

חמשת המ"מים" של ז'בוטינסקי, הם המפתח הבסיסי והפשוט לבנייתה של חברה צודקת ובריאה, כך אומר יואב בלום, פובליציסט ומ"מ יו"ר המועצה הציבורית למורשת ז'בוטינסקי, המשבח את ראש הממשלה על הכלתה של המ"ם הרביעית בתורת ז'בוטינסקי - מורה - חינוך, בעקבות חוק חינוך חינם מגיל שלוש שאושר לאחרונה.

יואב בלום 16/01/2012

(צילום: אורח)

חמשת המ"מים" של ז'בוטינסקי, הם המפתח הבסיסי והפשוט לבנייתה של חברה צודקת ובריאה, כך אומר יואב בלום, פובליציסט ומ"מ יו"ר המועצה הציבורית למורשת ז'בוטינסקי, המשבח את ראש הממשלה על הכלתה של המ"ם הרביעית בתורת ז'בוטינסקי - מורה - חינוך, בעקבות חוק חינוך חינם מגיל שלוש שאושר לאחרונה.

עם זאת מזכיר בלום כי עוד רבה וארוכה הדרך להשגת צדק חברתי מלא בישראל. ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, הוא בן לאיש אשכולות מהמעלה הראשונה, פרופ' בן ציון נתניהו, אשר זכה לשמש בצעירותו כמזכירו האישי של זאב ז'בוטינסקי. לי ולחבריי, אנשיי התנועה הלאומית, עובדה זו לבדה הינה בבחינת "זכות אבות" מרשימה וייחודית. כמי שגדל בבית ספוג ברעיונות תורת ז'בוטינסקי אין זה הגיוני, ואף שטות היא לחשוד בראש הממשלה כי הוא איננו מכיר או מוקיר את תורת ז'בוטינסקי. האופן הפופוליסטי בו בוחרים אמצעי תקשורת מסויימים לתאר את ראש הממשלה כחסר רגישות חברתית, כל כך רחוק מן המציאות, עד כי אמת מקיר תזעק, ולפיכך יש להעמיד דברים על דיוקם.

בבסיס תורתו של ז'בוטינסקי עומד העיקרון כי תפקידה של המדינה הוא לסייע לחלשים בחברה ולהבטיח כי להם ולילדיהם יימצא המינימום הדרוש לקיום פיזי ולרכישת השכלה. ז'בוטינסקי הבין כי המפתח לבנייתה של חברה צודקת טמון ביכולתם של כל מגזרי האוכלוסייה, ובפרט הקבוצות החלשות שבה, לפרוץ את מעגל העוני על ידי רכישת השכלה מגיל צעיר, באופן שלא יאפשר פתיחת פערים בשנים הראשונות לחינוך הילדים. חוק חינוך חינם מגיל שלוש אותו אישרה הממשלה לאחרונה, הינו בדיוק הכלי הנכון לשילובם של כל ילדי מדינת ישראל, בלי יוצא מן הכלל, במערכת החינוכית לצורך רכישת כלים לימודיים וכישורי חיים מגיל שלוש ועד לכניסתם למערכת החינוך הבית ספרית. בנוסף הוא יאפשר לאימהות רבות להשתלב במעגל העבודה ולהגדיל באופן משמעותי את ההכנסה של משפחותיהן. כך הן תוכלנה לשפר את רמת חייהן ואת איכות חייהן.

"חמש המ"מים" של ז'בוטינסקי, הם המפתח הבסיסי והפשוט כל כך לבנייתה של חברה צודקת ובריאה. ז'בוטינסקי מסביר זאת: "הדבר שאנו מכנים אותו בשם 'הצרכים האלמנטריים הבסיסיים, היסודיים.' של אדם רגיל - אותו הדבר שהיום הוא צריך להילחם עליו ולבקש פרנסה ולהרעיש עולמות כשאינו מוצא פרנסה זו - כולל חמישה דברים: אוכל, דירה, בגדים, האפשרות לחנך את הילדים והאפשרות להתרפא במקרה של מחלה. (וזו, חברים, כל התורה כולה על רגל אחת - י.ב.) בעברית אפשר לסמן זאת בקיצור:1. מזון 2. מעון (דיור) 3. מלבוש (בגד) 4. מורה (חינוך) 5. מרפא (בריאות) חמש פעמים מ"ם. ביחס לכל אחד מן הצרכים הללו קיים בכל מדינה ובכל תקופה מושג ידוע על מינימום מספיק, תפיסה מסוימת של רף מינימום... ההצעה שלי לריפוי חוליי החברה צריכה להיות: כל אדם שמודיע שהוא דורש את 'חמש המ"מים', צריך לקבל אותן (!) זהו הראשון משני החוקים 'שלי'.

מכאן יש להסיק, שבידי המדינה צריכה להיות תמיד האפשרות לספק את 'חמש המ"מים' לכל אותם האזרחים שידרשו אותן. מאין תיטול אותן המדינה? התשובה על כך היא החוק השני 'שלי': המדינה תיטול אותן בכוח מן האומה, ממש כמו שהיא נוטלת כיום מיסים אחרים ומכריחה בני אדם צעירים להתגייס..." לאור האמור לעיל ובהתחשב בעובדה כי החינוך הינו אבן היסוד להגשמת התורה החברתית המתוארת, רשאי ראש הממשלה בצדק להתגאות בהחלטתו ליישם חוק חינוך חינם מגיל שלוש במערכת החינוך במדינת ישראל. אף על פי כן עוד רבה וארוכה הדרך במעלה ההר התלול והמפותל להשגת צדק חברתי מלא בישראל.

 *הכותב הוא פובליציסט, חבר מרכז הליכוד סגן יו"ר הקונגרס היהודי העולמי בישראל, יו"ר תנועת בית"ר בעבר ומ"מ יו"ר המועצה הציבורית למורשת ז'בוטינסקי במשרד רוה"מ.