אסור לשתוק על הכוונה "להחניף את הארץ"

בימים בהם נשמעים קולות לשחרורו של יגאל עמיר רוצחו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין מבקש הרב שינוולד ראש ישיבת ההסדר במודיעין להשמיע את קולה של התורה בנושא.

הרב אליעזר שינוולד ו24/10/2007

הרב שינוולד.לא להמיר את עונשו של הרוצח

לכאורה אין כבר מה לומר ולהוסיף, על חומרת המעשה ונזקו, מעבר למה שנאמר מאז ועד כה.

האם לא יהיה זה מיותר לחזור על דברים שמובנים מאליהם: הרי אין לך דבר כל כך חד משמעי וברור כמו ציווי התורה בעשרת הדברות "לא תרצח"!

האם יש עוד דבר כל כך מנוגד לרוחה של התורה, כמו שפיכות הדמים, שהוקיעה אותו מכל וכל?! אולם נדמה שדווקא בימים אלה צריך לחזור ולומר את הדברים בקול רם וצלול.

בימים שבהם מתנהל קמפיין לשחרר את רוצחו של יצחק רבין ז"ל ונשמעות טענות דמגוגיות שכביכול עשויות להצדיק דרישה זו, צריך להישמע קולה של תורה ברמה, ונושאיה צריכים לומר דברים ברורים בקול רם וצלול ואסור לשתוק! בימים אלה צריך לחזור ולשנן את פסוקי התורה המצווים שלא להקל בעונשו של רוצח ולהמירו בעונש פחות (במדבר ל"ה פס' ל"א-ל"ד): "וְלֹא תִקְחוּ כֹפֶר לְנֶפֶשׁ רֹצֵחַ אֲשֶׁר הוּא רָשָׁע לָמוּת כִּי מוֹת יוּמָת. וְלֹא תִקְחוּ כֹפֶר לָנוּס אֶל עִיר מִקְלָטוֹ לָשׁוּב לָשֶׁבֶת בָּאָרֶץ עַד מוֹת הַכֹּהֵן. וְלֹא תַחֲנִיפוּ אֶת הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַתֶּם בָּהּ כִּי הַדָּם הוּא יַחֲנִיף אֶת הָאָרֶץ וְלָאָרֶץ לֹא יְכֻפַּר לַדָּם אֲשֶׁר שֻׁפַּךְ בָּהּ כִּי אִם בְּדַם שֹׁפְכוֹ. וְלֹא תְטַמֵּא אֶת הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַתֶּם יֹשְׁבִים בָּהּ אֲשֶׁר אֲנִי שֹׁכֵן בְּתוֹכָהּ כִּי אֲנִי ד' שֹׁכֵן בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל".

פסוקים אלה מבוארים ע"י חז"ל כאיסור להתייחס בסלחנות לרצח ולא משנה מה יהיה המניע, וכאיסור להקל בעונשו של רוצח, ולהמירו בקנס כספי (גדול ככל שיהיה)! איסור זה תקף בין אם רצח במזיד ועונשו מיתה ובין אם רצח בשוגג ועונשו גלות! הסבר לכך מביא בעל ספר החינוך (מצוה תי): משרשי המצוה, לפי שעון הרציחה חמור עד מאד שבה השחתת העולם, עד שאמרו זכרונם לברכה שההורג נפש מזיד אפילו עשה כל המצוות אינו ניצול מן הדין, שנאמר (משלי כ"ח, י"ז): "אדם עשוק בדם נפש עד בור ינוס, ולא ימלט".

רש"י פירש שם את האיסור להחניף (במדבר לה לג): "ולא תחניפו - ולא תרשיעו". בנוסף על החובה למצות את הדין עם הרוצח, מתווסף גם שיקול הרתעתי מפני הרוצח הפוטנציאלי הבא, ומפני התפרצות של מעגל דמים אלים ואנדרלמוסיה בחברה. כך גם מבאר ספר החינוך את האיסור להמיר את עונשו של הרוצח (מצוה תיב): "שורש מצוה זו ידוע, שאם הורשו אדוני הארץ ליקח כופר מיד הרוצח, נמצא שכל הגדול מחברו ועשיר ממנו יהרגנו אם יחרה אפו עליו ויתן כפרו, ונמצא חרב איש באחיו, והישוב בטל"

הגמרא אף דייקה מהפסוקים ושאלה מדוע התורה הזכירה ציווי זה פעמיים: גם על רוצח במזיד וגם על הורג בשגגה (כתובות ל"ז ע"ב): "ולא תקחו כופר לנפש רוצח" למה לי? דאמר רחמנא, לא תשקול ממונא מיניה ותפטריה מקטלא! "לא תקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו" למה לי? דאמר רחמנא, לא תשקול ממונא מיניה ותפטריה מן גלות! ותרי קראי למה לי? (כלומר מדוע יש צורך בשני ציווים נפרדים א.ש.)

הגמרא עונה שם שיש מאפיינים מיוחדים למוטיבציה להמיר את עונשו של ההורג בשוגג מול ההורג במזיד ולהיפך: "חד בשוגג, וחד במזיד (כלומר: ציוי אחד מדבר על ההורג בשוגג וציוי שני מדבר על הורג במזיד א.ש.). וצריכי (כלומר: צריכים את שניהם). דאי אשמעינן מזיד, משום דחמיר איסוריה, אבל שוגג דלא חמיר איסוריה - אימא לא! ואי אשמעינן שוגג, משום דליכא איבוד נשמה, אבל מזיד דאיכא איבוד נשמה - אימא לא, צריכא!" כלומר אם לא היה נאמר במפורש האיסור להמיר את עונשו של הרוצח בשוגג, היינו אולי סוברים להקל בו כי לא התכוין, אולם גם אם היה נכתב האיסור לגבי הרוצח בשוגג לא היינו יכולים ללמוד ממנהו לגבי רוצח במזיד משום שהיו יכולים לסבור שבשוגג אסור להמיר משום שממילא הוא רק גולה ולא נהרג, אולם לגבי מזיד כיון שהולכים להרוג אותו אולי יש מקום להציל את הרוצח ולהמיר את עונשו לכסף! (עיינו ברש"י שם). הרמב"ם פוסק להלכה שאסור להמיר את עונשו של הרוצח ואף מדגיש שאיסור זה חל גם כאשר קרובי המשפחה של הנרצח מגלים סלחנות ומוכנים להמיר את עונשו של הרוצח (הלכות רוצח פ"א ה"ד): "ומוזהרין בית דין שלא ליקח כופר מן הרוצח ואפילו נתן כל ממון שבעולם ואפילו רצה גואל הדם לפטרו, שאין נפשו של זה הנהרג קנין גואל הדם אלא קנין הקב"ה, שנאמר: ולא תקחו כופר לנפש רוצח. ואין לך דבר שהקפידה תורה עליו כשפיכות דמים! שנאמר ולא תחניפו את הארץ כי הדם הוא יחניף את הארץ."

מעבר לחומרת הרצח כשלעצמו מוסיפה התורה ומציינת שרצח "מחניף את הארץ" ומטמא את הארץ שהקב"ה שוכן בה, ומסלק ממנה את השכינה! (וראה גם בגמ' שבת דף ל"ד וברמב"ן על התורה במדבר שם).

לנוכח הקמפיין הזה אסור לשתוק.
עולם התורה צריך להשמיע את קולה של תורה, שאין להמיר את עונשו של הרוצח, ואין לגלות הבנה או סלחנות לרוצח! התורה מוקיעה את הרוצח ומניעיו, ואת אלה שמגלים סלחנות למעשהו. בימים האחרונים נשמעות טענות דמגוגיות, שלכאורה ניתן להקל באיסור זה, משום שממילא המדינה משחררת רוצחים מסוכנים בהקשרים שונים.

לא בכדי הטוענים כך מתעלמים מההיבטים היחודיים של רצח פוליטי של ראש ממשלה כדי להשפיע על מדיניות הממשלה! ומההשלכות שיש לדבר על המרקם השברירי של החברה הישראלית. אולם בפן התורני היא אבסורדית פי כמה משום שהיא משולה למי שטוען שמבחינה הלכתית מותר לו לחלל שבת משום שיש רבים שכבר עושים כן! קשה להאמין שהקריאה לשחרור הרוצח תיענה! אולם לנוכח קריאה זו לעולם התורה אסור לשתוק, צריך לגלות את דעתה של תורה שאסור "להחניף את הארץ" ולשחרר את הרוצח!

+ הוסף תגובה לכתבה    גירסה להדפסה    שלח לחבר

תגובות הגולשים

 1. לוזר מזרוחניק ישאר מזרוחניק
  (24/10/2007)
 2. למה הרבנים השפויים פוחדים לדבר
  (24/10/2007)
 3. איפה מקרינים את הסרט?
  (24/10/2007)
 4. כבוד הרב היקר
  (24/10/2007)
  לא מבקשים לשחרר את עמיר מבקשים שתהיה מידה כנגד מידה בין מחבלים לבין אנשי ימין ושהשמאלנים יפסיקו להתנהג בצביעות
 5. הרב שינוולד מקדש שם שמים ומונע חילולהשם
  (24/10/2007)
 6. מה דעת התורה בנושא גוש קטיף?
  (25/10/2007)
 7. צריך עוד רבנים בציונות הנדתית כמו הרב שינוולד
  (25/10/2007)
  שהם שפויים וגם אמיצים
 8. יגאל עמיר גרם נזק אדיר לימין
  (25/10/2007)
  כל הכבוד לרבנים השפויים שמשמיעים את דעתם בגלוי
 9. למגיב 6 - לפי רבני המפדל אין קשר
  (25/10/2007)
  עצם העובדה שהם הסכימו למשאל עם בדבר פינוי הגוש ולא למחות על פינוי הגוש באם המשאל יעבור גם ברוב ערבי זה אומר הכל.התורה היא לא ענין של משאל עם.כל ההתנגדות של אותם רבנים לפינוי הגוש הוא פוליטי גרידא.
 10. כבוד הרב
  (06/11/2007)
  כבוד הרב לא התייחס ל "דין רודף" שחל על יצחק רבין. משמע: אדם אשר מסכן ציבור או חלק ממנו מותר וצריך להרוג אותו. ויצחק רבין סיכן את עם ישראל וארץ ישראל (נתן, לערבים רובים, הסכם "אוסלו", קורבנות "השלום" וכו'......). וחל עליו דין רודף זאת אומרת שיגאל עמיר חף מפשע ע"פ ההלכה וצריך לשחררו. נ.ב די להיות צבועים לשמלאנים ולתקשורת וכו'...... הרי התורה היא העיקר וה' הוא המלך "ראשית חכמה יראת ה' שכל טוב לכל עושיהם תהילתו עומדת לעד". (ראה גם בספר "אור הרעיון" של הרב מאיר כהנא הי"ד)
יום ג', ל' שבט התש"פ 25.02.2020
פרשת תרומה
כניסה: 16:55 | יציאה: 18:26
הצטרף לרשימת התפוצה
אירועי המגזר
<פברואר, 2020>
אבגדהוש
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829

כל הזכויות שמורות ל''עט תקשורת'' | מי אנחנו | כתבו לנו | פרסמו אצלנו | תרבוש-פורטל תרבות ונופש למגזר הדתי | מדינט-פורטל בריאות ורווחה| הפוך לדף הבית | RSS