נרות מנורת מורשת יהודה המכבי

מנר התורה, דרך נר ההנהגה ועד נר הנס וההשגחה.
שמונה נרות עבור שמונה משמעויות מדליקים בישיבת הסדר במודיעין. 

הרב אליעזר שינוולד ו03/12/2007

(צילום: מיכאל קאופמן)

חג החנוכה כבר עומד בפתח. כאשר הנרות ידלקו בפתח בתינו נחזור ונספר בניסים שנעשו לאבותינו בימים ההם בזמן הזה ונשאב השראה מהחשמונאים לימינו.

בבית מדרשנו שבעיר מודיעין אנו מדליקים את מנורת המורשת של יהודה המכבי והחשמונאים לאורך כל ימות השנה. מנורה המונחת בפתח בית המדרש, מבחוץ, ואורה מאיר פנימה, לתוך בית המדרש, והחוצה.

הנר הראשון במנורה זו הוא נר התורה.
הוא הנר האמצעי שמול פניו ומכוחו מאירים כל שאר הנרות. זהו נר המנורה הטהורה המפיק את אור התורה - "כי נר מצוה ותורה אור". מנורה המונחת בפתח בית המדרש מבחוץ ואורה - אור התורה, מאיר פנימה לתוך בית המדרש וקורא ליושביו להתמסר ללימוד תורה איכותי ותובעני ולהתגדל ולהיות תלמידי חכמים מובילים. זוהי אותה המנורה המאירה כלפי חוץ, המפיקה אור נעים וחודר, המתפשט ברחובות בבתים ובלבבות. נר זה בשלל צבעיו הוא לזכר בית מדרשו של יהודה המכבי הכוהן, המורה הגדול, מרביץ התורה. בהדלקתו אנו מודים לקב"ה שזכינו להחזיר עטרה ליושנה, ושם חלקנו "מיושבי בית המדרש". ומתפללים "שנהיה אנחנו וצאצאנו ..כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה".

הנר השני הוא נר הגבורה.
אותה גבורה המתעצבת בבית מדרשנו, גבורה יהודית של אוהלי צבא המתעצבת באוהלי תורה. גבורה יהודית מהימים ההם שממשיכה גם בזמן הזה. הגבורה היהודית שאינה נובעת מכוחניות פיזית אלא מעוצמת האמונה ותעצומות הנפש, "כי לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי אמר ד'". אור הגבורה של בית המדרש המעצב גיבורי כוח שבשעת הצורך יוצאים להלחם להגנת תקומת ישראל. נר זה בשלל צבעיו הינו זכר לגבורת יהודה המכבי ותלמידיו, יושבי בית המדרש, שבעת הצורך יצאו להגן על עמם תורתם וארצם. אשר הובילו לניצחון על האימפריה היונית ולפגיעה אנושה בצבא היווני המשוכלל ביותר בזמנם, כשלרשותם רק כוח קטן מבחינה מספרית ודל בנשק. סוד גבורתם הוזכר בספר החשמונאים: "ויאמר יהודה: דבר קל הוא שימסרו רבים ביד מעטים, כי אין לשמים מעצור להושיע ברב או במעט, ולא ברב חיל הניצחון במלחמה, כי מן השמים באה הגבורה.. .. ואנחנו נלחמים בעד נפשנו ותורתנו" (חשמונאים א'). בהדלקתו אנו מודים לקב"ה "אוזר ישראל בגבורה" ש"הוא הנותן לנו כוח לעשות חייל".

הנר השלישי הוא נר התקומה.
אותה תקומה לאומית של עם ישראל בארצו ההיסטורית, ששמה לה לסמל את מנורת המקדש וענפי הזית, לסמל את חיוניות מרכיב הרוח והמורשת בתקומתינו הלאומית. הדלקת הנר מבטאת את אמונתנו, שהקמת הישיבה בעיר מהווה נדבך חיוני במהלך הכולל של בנית עיר העתיד המתחדשת. נר זה בשלל צבעיו מזכיר לנו שעיר זו מוקמת על שרידי עירו של יהודה המכבי, ומהווה נדבך משמעותי בבניית העיר, וחוליה מקשרת את עיר העתיד עם מורשתו התורנית של יהודה המכבי. בהדלקת הנר אנו מודים לקב"ה שזכינו להיות שותפים לבניית עיר ואם בישראל, ומברכים את ברכת "מציב גבול אלמנה".

הנר הרביעי הוא נר ההנהגה והמצביאות.
אותה מנהיגות שאנו שואפים לעצב בבית מדרשנו. מנהיגות של ענווה והתמסרות, של נשיאה בעול הכלל, ושל הובלת מהלכים נצרכים לאומה ולדור. מנהיגות שבאה גם לידי ביטוי בפיקוד ומצביאות באוהלי צבא. נר זה בשלל צבעיו הינו זכר למנהיגותם של יהודה המכבי ואחיו, שהנהיגו את עם ישראל במהלך חסר תקדים בהיסטוריה. מנהיגות שהצליחה לגייס את העם למאבק שהיה נראה כחסר סיכוי מלכתחילה. מצביאותם של החשמונאים שלא היו בוגרי אקדמיות צבאיות לפיקוד ומנהיגות, ולא בעלי עבר קרבי, והכשרתם היחידה היתה רוחנית - של הכוהנים העובדים בבית המקדש, ובכל זאת הצליחו לתעתע בצבא מודרני ומנוסה ולהכריעו פעם אחר פעם. בהדלקתו אנו מתפללים ומבקשים מהקב"ה: "רצה והחליצנו" ותן בנו כוח לשאת בעול ולקבל השראה ממנהיגותם של החשמונאים וללמוד ממנה את עקרונות המנהיגות לדורנו.

הנר החמישי הוא הנר לקירוב הלבבות.
לתרומה לקהילה, ולקירוב לבבות ואחדות בין המגזרים השונים באוכלוסיה. נר זה בשלל צבעיו הינו זכר ליהודה המכבי ואחיו, שהשכילו לאחד ולקרב לבבות בעת צרה וצוקה של גזרות קשות. לקרוא בקול גדול: "אחים אנחנו, כולנו בני אב אחד אנחנו" (ר"ה דף י"ח ע"א). בהדלקתו אנו מתפללים ומבקשים מהקב"ה: "ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך". "אדרבא, תן בלבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם, ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך ולא תעלה שום שנאה מאחד על חברו, חלילה" (ר' אלימלך מליזנסק)

הנר השישי הוא נר השיבה.
השיבה לעצמנו ולמקוריותנו למורשתנו ולתרבותנו. אותה שיבה שכל אחד מאתנו משתוקק אליה במעגלו הפרטי, וכבית מדרש ארץ ישראלי- לשיבת הכלל למורשתו ולתרבותו עתיקת היומין. נר זה בשלל צבעיו הינו זכר ליהודה המכבי ואחיו, ש"היו חסידי עליון, ואלמלא הם נשתכחו התורה והמצות מישראל" (רמב"ן בראשית מט י).בזמן שכנגדם: "עמדה מלכות יון הרשעה על עמך ישראל, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך" שהשכילו להוביל מהלך חסר תקדים בהיקפו, של שיבת עם רב שנשבה בקסם ההתייונות ובזכות מאמצם חזר למורשת אבותיו. בהדלקתו אנו מתפללים ומבקשים מהקב"ה: "השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלימה לפניך". ושיתן בנו את הכוח לקבל השראה מפועלם של החשמונאים לקרב לבבות למורשת אבות.

הנר השביעי הוא נר הגאולה וקיבוץ גלויות.
אורה של הגאולה העתידית ושיבת ציון. אותה שיבה מופלאה של "בנים לגבולם", אחד מסימני הגאולה המובהקים, שאנו שואפים להיות שותפים לה בבית מדרשנו. שיבה זו "מארבע כנפות הארץ לארצנו" של עליה ערכית מארצות הרווחה, של השרשת שרשים בארץ אבותינו, שאנו מקוים שתהפוך לסמלה של העיר מודיעין, עירם של ממשיכי הדרך והמורשת של יהודה המכבי. נר זה בשלל צבעיו הינו זכר ליהודה המכבי ואחיו, שבמסירותם היו שותפים לגאולת עמם, ולהשתרשותו בארצו כנאמר בספר החשמונאים: "לא ארץ נוכריה לקחנו ולא ברכוש נכרים משלנו, כי אם נחלת אבותינו, אשר ביד אויבנו, עת מן העיתים, בלא משפט נכבשה, ואנחנו, כאשר היתה לנו עת השיבונו אל נחלת אבותינו".(חשמונאים א', ט"ו). ובזכות מפעלם "חזרה מלכות לישראל יתר על מאתיים שנה" (רמב"ם תחילת הלכ' חנוכה). בהדלקתו אנו מתפללים להקב"ה שיזכנו ליום שבו תשמע בת קול המפוצצת על ראשי ההרים: "קומי אורי כי בא אורך וכבוד ד' עליך זרח וכו', והלכו גויים לאורך ומלכים לנגה זרחך" (ישעיה ס א). ואז נזכה שיתקיים בנו: "שאי סביב עיניך וראי כולם נקבצו באו לך בניך מרחוק יבאו ובנתיך על צד תאמנה": "אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו".

הנר השמיני, השמש, הוא נר הנס וההשגחה הפרטית.
אותה השגחה פרטית שניצבת לצידנו ומסייעת לנו להגשים את החזון שנכלל בכל שאר הנרות, להקים מחדש את בית המדרש של יהודה המכבי, בעיר מודיעין המתחדשת. נר זה בשלל צבעיו הוא לזכר הניסים וההשגחה הפרטית המיוחדת לה זכה יהודה המכבי במלחמת מעטים נגד רבים. ש"קבעו שמונת ימי חנכה אלו. להודות ולהלל לשמך הגדול": בהדלקתו אנו מודים לקב"ה "על הנסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה". ועל ניסיו "שבכל יום עמנו". ומתפללים: "כן תחינו ותקימנו. ותאסוף גלויותינו לחצרות קודשך. לשמור חוקיך. ולעשות רצונך. ולעבדך בלבב שלם. על שאנחנו מודים לך. ברוך אל ההודאות".

+ הוסף תגובה לכתבה    גירסה להדפסה    שלח לחבר

תגובות הגולשים

  1. חג שמייח לכולם !
    (03/12/2007)
  2. יוזמה יפה
    (03/12/2007)
    לצרף לכל נר משמעות כזו
יום ה', כ"ה שבט התש"פ 20.02.2020
פרשת משפטים
כניסה: 16:50 | יציאה: 18:21
הצטרף לרשימת התפוצה
אירועי המגזר
<פברואר, 2020>
אבגדהוש
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829

כל הזכויות שמורות ל''עט תקשורת'' | מי אנחנו | כתבו לנו | פרסמו אצלנו | תרבוש-פורטל תרבות ונופש למגזר הדתי | מדינט-פורטל בריאות ורווחה| הפוך לדף הבית | RSS