האם למדונו רבותינו שגט עשוי מטפלון ?

בלהיטותה 'לשרוף את המועדון' סותמת לוביץ' את הגולל על שאלת מיליון הדולר שזה מכבר מונחת לפתחם של בתי הדין בארץ לגבי האפשרות לבטל קידושין . מאמר תגובה.

טובה אבן חן ו11/06/2007

המאמר פורסם לראשונה בעלון ''ארגמן''

"קשה להימנע מן ההשוואה של שתי התופעות המתרחבות והולכות לאחרונה - ביטול גיור וביטול גט. שתיהן בלתי אפשריות מבחינה הלכתית: על-פי ההלכה גיור הוא גיור, והכניסה ליהדות היא חד סטרית. על-פי ההלכה גט הוא גט כריתות, ולאחר סידור הגט הצדדים אינם נשואים באופן סופי ומוחלט." כך, בפסקנות תמוהה, פותח מאמר שלישי בסדרה של רבקה לוביץ' במחאה על פסק דין שערורייתי שניתן על-ידי דיין אחד בבית הדין הרבני באשדוד. בפסק הדין המשתרע על תשעה עמודים קובע הדיין כי אישה שהתגיירה לפני חמש עשרה שנה על-ידי בית הדין המיוחד לגיור של כב' הרב דרוקמן, לא תקף משום שהסתבר לו במהלך דיון בגירושין כי הגברת איננה שומרת מצוות.

*פסק הדין האמור (בלי להיכנס לאמות המידה ההלכתיות לקבלת גרים שלגביהם חלוקים גדולי תורה לפחות מן המאה ה - 16) ראוי לכל סוג של גינוי. ברם, נדהמתי לגלות כי המלצות הדיין עצמו בסוף פסק הדין - לזמן דיון בהרכב מלא או לערער - לא הוזכרה במאמר כלל.

אמת, יש דיינים שמנסים לפגוע ו/או להתנקם במתדיינים שאינם מקבלים את הסמכות של בית הדין הרבני בעניינים שלהם סמכות מקבילה בבית המשפט (מזונות ילדים, משמורת וכדומה) באמצעות איום על כשרות הגט. כל איום כזה הוא שערורייה. אבל בו בזמן יש לדאוג שלא לחתום על הסכם שאחד הצדדים לא מתכוון לקיים. גט איננו חותמת גומי.

נכון, באופן חריג ראינו פסק דין בנוגע לביטול גיור שלא ראוי היה להיכתב. אבל האם זוהי סיבה מספקת להשתלח תדיר בבתי הדין בלשון זולה ופופוליסטית (הכותרת למאמר הנ"ל הייתה : ביטול גט? אין חיה כזו(! תוך עיוות ההלכה גופה? אתמהה! האם אני והיא למדנו באותו בית מדרש? האם מישהו מבין תלמידי החכמים שהורו לנו הלכה והכינו אותנו לקבל כושר לטעון בבתי הדין הרבניים, הקיש אי פעם בין

* 'עקרון סופיות הדיון" לבין גט כריתות כמו שמנסה הכותבת לעשות במאמרה הנ"ל !? האם לימדונו רבותינו שגט עשוי מטפלון? האם ביום שלימדו כי עקרון סופיות הדיון גמיש הרבה יותר בדין העברי מאשר בדין האזרחי, וזאת דווקא כדי להצליח להוציא את הצדק לאור ולא להיצמד לעקרונות שעלולים לטשטש אותו, נעדרה הגברת מבית המדרש!? האם לא למדנו כי זוג שחזר לחיות חיי אישות לאחר הגט יזדקק לגט נוסף?

יתרה מזו, בלהיטותה 'לשרוף את המועדון' סותמת לוביץ' את הגולל על שאלת מיליון הדולר שזה מכבר מונחת לפתחם של בתי הדין בארץ: כיוון שעל-פי ההלכה לגיטימי לבטל גיטין במקרים מסוימים, וחלילה, אף להטיל דופי בגיור שכוונתו לא הייתה שלמה, כיצד זה ממשיכים גדולי תורה להתעלם מן הלגיטימיות לבטל גם את הקידושין??? "כל המקדש אדעתא דרבנן מקדש" הגמרא מסמיכה חכמים לבטל קידושין כדי שנשים לא תהיינה שבויות תחת בעלים שמועלים בקדושת הנישואין! גט, הוא אכן גט כריתות. גיור, הוא גיור לחיים. קידושין גם. אבל בכולם אין סופיות. להיפך, על פי הדין העברי אפשר להחזיר את הדין במקרים מסוימים , וזה מאפשר מחרב תמרון נדיר בנושאים של קידושי טעות, ובמקרים של הפרות הסכם קשות. שינויים מהותיים יכולים להביא לפתיחת הסכמים ו/או אפילו לביטולם .

הפורמאליות בדין העברי לא באה על חשבון הצדק - ויש לעודד את בתי הדין להשתמש בכלים אלו במקרים הנכונים ! כותרת אחרת שלה באותו עניין מבקשת:"עורו עורו, רבני הציונות הדתית". קיים בלבי יותר מחשש שהפנייה לרבנים נעשית מעל דפי העיתון כי בהבל-עטה הצליחה אישה זו לכרות לא רק את הקשר שלה להלכה, אלא לטובי הרבנים מכל הקבוצות האורתודוקסיות, שאינם נענים לשבת איתה ועם שכמותה בכפיפה אחת.

בהרצאה שנשאה באחד הכנסים של 'קולך' היא אמרה שחוסר ההתניה בדרכים המסורתיות של קריאת טקסט - הוא ה'מחיר' שגברים צריכים לשלם תמורת אלפיים שנות הדרת נשים מן השיח ההלכתי. בדרכה זו, המשתלחת תוך הפגנת בורות מופלגת אנחנו מסתכנות בתשלום נוסף באלפיים השנים הבאות! וכל זה לפני שהזכרנו את הנשים האומללות, מוכות הסרבנות אשר מפאת חולשתן המובנית ו/או מצבן הכלכלי העגום נוסף על השחיקה הנפשית של הליכי גירושין, נתלות בקנה הרצוץ של מרכז לנשים שמשניא עצמו על הדיינים - ובצדק !

טובה אבן חן היא טוענת רבנית אשר מטעמים השמורים עמה איננה משתייכת לאף אחד מארגוני הנשים.לתגובות ויעוץ tova@argawoman.co.il

* דברי הסבר לנושא סופיות הדיון בדין העברי והבהרות בקשר לנושאים ההלכתיים שעולים בכתבה - ראו באתר www.argawoman.co.il

כתבתה המקורית של רבקה לובי'ץ שהתפרסמה באתר ynet יהדות.

 

+ הוסף תגובה לכתבה    גירסה להדפסה    שלח לחבר

תגובות הגולשים

 1. הכתבה ב-Yנט של גב' לוביץ
  (11/06/2007)
  קראתי את הכתבה שם, ונכתב שהאשה מסרבת לקיים את הסדרי הראיה כפי שסוכמו עם בעלה לשעבר. ואני משתוממת על לוביץ שהיא מאשרת את התנהגותה הגרועה של אותה גרושה. אז עכשיו האשה טוענת שמגיע לה את המזונות, אבל ל א! שוב ל א מגיע לה את המזונות אם היא אינה מקיימת הסכמים !!!! והיה שם ציטוט שאפשר לבטל את הענין הגט אם התנהגות כזו של האשה-אבל בזה איני מבינה, אעפ"י שאחד כתב שכיום אין דבר כזה ביטול גט. אבל לדעתי, יש להעניש את האשה שממרידה את הילדים ואינה מקיימת ההסכם.
 2. גיור ע"פ ההלכה
  (12/06/2007)
  יש דברים בגו אשה שממרידה את ילדיה לאחר שהחליטה לנטוש את הדת אולי אפשרי להסיק מכך שלא ממש היא הרגישה שיש לה צורך להיות יהודיה אולי זה היה ככה לא מכל ישותה פנימותה ויכולתה
 3. אוי לדור שסרחו רבניו
  (28/01/2009)
  אוי לחרפה, רבנים קטני הדור המרשים לעצמם לחלוק על הלכות שפסק הרמב"ם ועל הלכות שפסק יוסף קארו. אין דבר כזה לבטל גיור שנערך בבית דין כהלכתו. בפועל עושים זאת אום רבנים בזויים שמצאו להם שיטה לעקוף את גדולי הדור הללו. השיטה היא להחליט שבית הדין שגייר אינו חוקי. אגב גם זה אינו על פי ההלכות של הפוסקים הגדולים אותם הזכרתי. אותם "אנשים קטנים" שקבלו הסמכה לרבנות כדי לאמלל את המוני בית ישראל, משניאים את היהדות על עם ישראל ומשניאים את עם ישראל על אומות העולם. הללו פועלים בשיטות הבזויות בהן נהגה האינקוויזיציה ימ"ש ומשתמשים בהלשנות ובשיטות של חיסול חשבונות של אינטרסנטים המטילים דופי בשכנים או במי שחפצים לפגוע בו. אותם רבנים מעיזים לרמוס ברגל גסה עקרונות שגדולים וחכמים מהם קבעו וברגל גסה רומסים את כבוד הגר בישראל. אין פלא שנבאש ריחו של עם ישראל בעולם כאשר אנשים צרי מוח ומרושעים מציירים את דמותו של היהודי המכוער החי באפילה של דעות קדומות, אפליה, גזענות ורוע לב לשמו. עד אנה נוליך את החרפה. הגיע הזמן לשים קץ לרוע ולצרות המוח.
יום ה', י"ד כסלו התש"פ 12.12.2019
פרשת וישלח
כניסה: 15:56 | יציאה: 17:26
הצטרף לרשימת התפוצה
אירועי המגזר
<דצמבר, 2019>
אבגדהוש
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

כל הזכויות שמורות ל''עט תקשורת'' | מי אנחנו | כתבו לנו | פרסמו אצלנו | תרבוש-פורטל תרבות ונופש למגזר הדתי | מדינט-פורטל בריאות ורווחה| הפוך לדף הבית | RSS