שו"ת מגיפת הקורונה: כיצד יש לנהוג בשבת?

הרב הראשי לישראל הראשון לציון הגר״י יוסף: אם אין שליטה על המתפללים בבתי הכנסת יש לסוגרם. בתי הכנסת הגדולים וכן בתי הכנסת בבתי החולים ייסגרו ובתי הכנסת הקטנים שיש שליטה על כמות המשתתפים ישארו פתוחים ויתפללו במניין.

אביעד ברטוב ו19/03/2020

עקב המצב ובמענה לשאלות רבות שהגיעו אל לשכתו של הרב הראשי לישראל הראשון לציון הגר״י יוסף בנוגע לדרכי ההתנהגות בשבת קודש בצל מגיפת נגיף הקורונה מצורפת תשובתו של הרב בנוגע לסגירת בתי כנסת, הפעלת ואחזקת מכשיר סלולארי בשבת, סדרי התפילה בשבת ועוד. בפתח תשובתו של הרב, מדגיש הרב את החשיבות בהקפדה על הנחיות משרד הבריאות וכותב "אנחנו סומכים לגמרי על החלטות הרופאים, ומחויבים שלא לסור מהנחיותיהם, ובכלל זה גם לעניין חילול שבת במקום שיש חשש פיקוח נפש אשר הוא דוחה את כל התורה כולה".

לעניין סגירת בתי הכנסת בשבת פוסק הרב כי ככל והציבור נשמע לגבאים, יש להשאיר את בתי הכנסת פתוחים, ולא יכנסו למקום אחד יותר מעשרה. במקומות בהם יש חשש ואין שליטה לגבאים למנוע מצבור גדול מלהיאסף ביחד יותר מעשרה, פוסק הרב הראשי כי יש לסגור את בתי הכנסת עד יעבור זעם. וכן, בתי כנסת המצויים בבתי החולים אשר הם קטנים וצפופים לרוב וקשה ליישם את הוראות משרד הבריאות וגם המתפללים שם מצויים תחת סיכון פוסק הרב הראשי כי יש לסוגרם.

בתשובתו, פוסק הרב הראשי כי על כל מי שנבדק לקורונה עליו להשאיר בשבת מכשיר פלאפון זמין שיוכל לענות ולהתעדכן על מצבו.

#12277

בנוגע לתפלה בימי החול באמצעות רדיו וטלפון למי שאין באפשרות לארגן מנין מצומצם בהתאם להנחיות, פוסק הרב הראשי כי ניתן לשמוע את התפילות דרך הטלפון אך מדגיש כי אין הדבר נחשב כתפילה בציבור.

בנוגע לסדר התפילה בשבת, במקומות בהם ניתן לקיים את הנחיות משרד הבריאות שלא להיאסף למעלה מעשרה אנשים, כותב הרב הראשי כי יאמרו את תפילת מעין שבע (תפילה הנאמרת בליל שבת) אך ורק אלה המתפללים בבית הכנסת ובמקום הקבוע לתפילה ועל כן אלה המתפללים בביתם אינם מתפללים תפילה זו וכן מתייחס לדרך הבאת ספר התורה למקומות בהם מתקיימים מניינים וכן לדרכי ההשלמה למי שלא יוכל לשמוע את קריאת התורה בשבת עקב ההנחיות.

מצ"ב קובץ התשובות המלא:

עקב המצב הגיעו אלינו מספר שאלות, והנני להתייחס אליהם בקיצור נמרץ:

ראשית, יש להקדים, כי אנחנו סומכים לגמרי על החלטות הרופאים, ומחויבים שלא לסור מהנחיותיהם, ובכלל זה גם לענין חילול שבת במקום שיש חשש פיקוח נפש אשר הוא דוחה את כל התורה כולה, וכמו שאמרו חז"ל במסכת יומא (פה:), חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, וכן למדו ממה שנאמר בפסוק "וחי בהם" ולא שימות בהם. ולכן במקום חשש חולי שיש בו סכנה, מצוה לחלל עליו את השבת, והזריז הרי זה משובח, והשואל הרי זה שופך דמים, וכמבואר בשלחן ערוך או"ח (סי' שכח סעיף ב).

סגירת בתי כנסת - לגבי סגירת בתי הכנסת, הנה אם הצבור שומע לגבאים, יש להשאיר את בתי הכנסת פתוחים, ולא יכנסו למקום אחד יותר מעשרה. ויארגנו מנינים גם בחדרים הסמוכים לאולם המרכזי של בית הכנסת ובתנאי שהם מרווחים דיו לשמירת מרחק בין המתפללים כפי ההוראות. ובמקום שהאנשים רגילים לצאת ולבוא בו, ואין שליטה לגבאים למנוע מצבור גדול מלהיאסף ביחד יותר מעשרה, הנכון לסוגרו עד יעבור זעם. וה' ירחם וימנע מגיפה מנחלתינו.

בתי כנסת שבבתי חולים - ובענין השאלה לגבי בתי כנסת שבתוך בתי החולים, יש להורות לסגור את כל בתי הכנסת הללו בימים אלה, כיון שהמחלה הנ"ל פוגעת בעיקר במי שמערכת החיסון שלו נמוכה, ובדרך כלל המתפללים באותם בתי כנסת הם החולים והרופאים אשר סכנתם מרובה יותר, מה גם שבדרך כלל בתי כנסיות אלו קטנים וצפופים, וקשה מאוד ליישם את הוראות הרופאים שלא להתקהל יותר מעשרה בני אדם, וכן להתרחק לפחות שני מטרים בין אדם לאדם. ועת לעשות לה' הפרו תורתך.

#12278 יש ספק - אין ספק. מי שממתין לתוצאות בדיקת קורונה ע

ברכת מעין שבע - אותם המתפללים באולם ביהכ"נ יאמרו בליל שבת ברכה מעין שבע כרגיל, אבל המתפללים בחדרים הסמוכים לאולם המרכזי, אין לומר שם ברכה מעין שבע, שהרי לא מתפללים שם במשך כל שבתות השנה. שאין אומרים ברכה זו אלא במקום קבוע לתפלה. ואם מתפללים בחדרים הסמוכים בכל שבתות השנה, אף אם אין שם ספר תורה מברכים ברכה מעין שבע. וכן אותם המארגנים מנינים נפרדים בבתים, או בלובי של הבנין, אין להם לומר שם ברכה מעין שבע.

טלטול ספר תורה - במקומות שיכולים להשיג ספר תורה ולהביאו לבתי מער"ש, יקפידו להניחו בצורה מכובדת, עטוף בטלית, והמביאים ס"ת ברכב א"צ שעשרה ילוו את הס"ת, וא"צ להביא ב' ספרי תורה, ויקראו השבת פרשת החודש באותו ס"ת, ויאמרו קדיש אחר עליית שביעי [משלים, ואחר המפטיר.

תשלומין לקריאה בתורה - צבור שלא השיגו ס"ת בשבת זו, והתפללו במנין באחד הבתים, הנכון הוא שבשבת הבאה אם המצב ישתפר הכהן יעלה ויקראו לו את כל פרשת ויקהל פקודי וג' פסוקים מפרשת ויקרא. ושאר הקרואים יעלו בפרשת ויקרא. וא"צ לקרוא פרשת החודש בשבת פרשת ויקרא.

תפילה באמצעות רדיו וטלפון - בימי החול מי שאין לו אפשרות לארגן מנין מצומצם בביתו, יבקש מאחד ממכריו שיעמיד טלפון פתוח ליד השליח צבור, וישמע את כל התפלה, ויתפלל שמונה עשרה עם הש"צ, ויענה אמן על הברכות של החזרה, של הקדיש, וכו'. ועונה גם קדושה. ואמנם אין הדבר נחשב כ"תפלה בצבור" אבל לכל הפחות הדבר נחשב כתפלה בשעה שהצבור מתפלל, שיש בו מעלה כמבואר בריש ברכות, וגם מרויח שעונה לקדיש ולקדושה.

טלפון פתוח בשבת - אין ספק שכל מי שנבדק לקורונה עליו להשאיר בשבת מכשיר פלאפון זמין שיוכל לענות להם, אם רואה שהשיחה מגיעה מקופת החולים, ואז יוכלו לעדכנו על מצבו, ולאן עליו להתפנות. וגם כשיש ספק אם השיחה מקופת החולים, יש לענות.

שבע ברכות - אם עורכים שבע ברכות בשבת חתן למנין מצומצם, למנהגינו אין מברכים שבע ברכות אלא אם הסעודה נעשית בבית החתן, ויש שם ב' פנים חדשות. ואם עורכים בימי החול חופה בחדר אחד במעמד עשרה גברים, ועוד עשרה יושבים בסעודה בחדר השני הסמוך, מברכים שבע ברכות בסעודה בכל חדר, אף שהחתן אכל רק בחדר אחד.

+ הוסף תגובה לכתבה    גירסה להדפסה    שלח לחבר

תגובות הגולשים

    לא קיימות תגובות לכתבה.
יום ו', ט"ז ניסן התש"פ 10.04.2020

כניסה: 18:25 | יציאה: 19:55
הצטרף לרשימת התפוצה
אירועי המגזר
<אפריל, 2020>
אבגדהוש
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

כל הזכויות שמורות ל''עט תקשורת'' | מי אנחנו | כתבו לנו | פרסמו אצלנו | תרבוש-פורטל תרבות ונופש למגזר הדתי | מדינט-פורטל בריאות ורווחה| הפוך לדף הבית | RSS