שליחת הכתבה גאווה בלונדון: עורך ה"טיימס" הולך לבית הכנסת לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: