שליחת הכתבה בתי כנסת בארה"ב תרמו 4 בתי כנסת ניידים חדשים לצה"ל לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: