שליחת הכתבה שבתי גרברצ'יק פרש מרדיו קול חי לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: