שליחת הכתבה קנדה, הביטחון והדמוגרפיה השאירו את הילארי בחיים לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: