שליחת הכתבה מחצית מהציבור היהודי תומך בהשתתפות מפלגות ערביות בקואליציה לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: