שליחת הכתבה לראשונה מעל במות הבידור- רבנים יקריאו תפילה לשלום המדינה לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: