שליחת הכתבה יו"ר אגודת ישראל בירושלים הרב מנחם פרוש, מודאג מעתידו של הכותל המערבי לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: