שליחת הכתבה ח"כ פרופ' אריה אלדד יעמוד בראש רשימת מפלגת התקווה לכנסת לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: