שליחת הכתבה ארגון נכי ישראל פתח מוקד סיוע חירום לאנשים עם מוגבלויות לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: