שליחת הכתבה לבייב מימן קריית חינוך חדשה במרכז רוסיה לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: