שליחת הכתבה צעירים מחבר העמים הודו בריסוס כתובות על קירות בתי כנסת בתל אביב לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: