שליחת הכתבה שר התיירות לא מרוצה מתפקוד המרכז למקומות קדושים לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: