שליחת הכתבה התנ''ך עובר בגנים:כלת התנ"ך הארצית היא בתו של סגן חתן התנ"ך העולמי לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: