שליחת הכתבה השיטה היפנית להסית דעת האזרחים מעבודות הכפייה:האשמת היהודים לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: