שליחת הכתבה דובדב נבחר ליו"ר הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: