שליחת הכתבה גן ארכיאולוגי ייחודי נחנך במכללה האקדמית כנרת לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: