שליחת הכתבה דקסמול קיד, טבליה לילדים הניתנת ללעיסה לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: