שליחת הכתבה פרסום ראשון:האם איגוד טניס השולחן יתחיל לפעול בשבת? לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: