שליחת הכתבה בלי האחריות הלאומית של העקורים – כבר הייתה פורצת פה אינתיפאד לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: