שליחת הכתבה רה ארגון במשרד לשירותי דת בנושא השירות לאזרח לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: