שליחת הכתבה אבן פינה למוזיאון יהדות פולין תונח מחר בגטו ורשה לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: