שליחת הכתבה ח"כ אייכלר אורחו של כצל'ה בשכונת האולפנה בבית-אל לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: