שליחת הכתבה 17 משגיחי כשרות חדשים הוסמכו בפולין לראשונה מאז השואה לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: