שליחת הכתבה בטקס לציון 30 שנה לפינוי ימית:יו"ר הכנסת: מחויבים לשלום על אף כאב העקירה לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: