שליחת הכתבה 7 שנים להתנתקות- רק 35% מעקורי גוש קטיף הגיעו לבתי הקבע לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: