שליחת הכתבה אופנהיימר מפרסם התנצלות בפני ועד מתיישבי שומרון לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: