שליחת הכתבה 150 חיילים חרדים נשבעו אמונים לצה"ל לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: