שליחת הכתבה הרב ליאור לאלקין: לאחד את הכוחות הלאומיים בליכוד לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: