שליחת הכתבה האסיפה הבוחרת את הרבנים תמנה 200 חברים במקום 150 עד כה לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: