שליחת הכתבה 'קרן פייר' מכרה בחודש מאי 31 דירות בסכום של כ- 21 מיליון ש"ח לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: