שליחת הכתבה מנכ"ל מזרחי בכפר קרע לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: