שליחת הכתבה הרה"ר לישראל הגר"ד לאו:המסר העיקרי של השופר – חשיבות יכולת ההקשבה לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: