שליחת הכתבה אהרון קרוב העניק מדליה להוריו של בניה ריין ז"ל לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: