שליחת הכתבה ירידה של כ-23% בשיעור הסיבוכים בברית אצל מוהל מוסמך לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: