שליחת הכתבה תנועת "אמונה": ''סומכים על החוסן האישי של בוגרות מערכת החינוך הדתי המתגייסות לצבא'' לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: